Tradiční karate

Linie Goju ryu karate dó která se cvičí v našem dojo

Zakladatel Goju ryu karate dó Chojun Miyagi Sensei za svého života nestanovil nikoho konkrétního jako svého nástupce, přesto se lze domnívat, že jeho umění mohli dále v nezměněné podobě předávat pouze ti jeho nejbližší studenti, kteří s ním strávili nejvíce času a prokazatelně s ním dlouhodobě trénovali již před válkou, a pak po válce až do jeho smrti v roce 1953 Linie goju ryu.

Z tohoto hlediska je jedním z nejpovolanějších pokračovatelů Miyagiho stylu Sensei Eiichi Miyazato 10 Dan od jehož studentů se představitelé Karate J. Hradec Okinawa Goju ryu Dojo učí již od 90tých let min.století.

Eiichi Miyazato Sensei 10 Dan


Eiichi Miyazato Sensei 10 Dan


Miyazato Eiichi Sensei - zakladatel Jundokan se narodil 5 července 1922 a zemřel11 prosince 1999. Celý svůj život zasvětil předávání učení svého milovaného mistra Miyagiho Chojun, zakladatele Goju Ryu... Miyazato Sensei se narodil 5 července 1922 v I-Chome, 13 Banchi, Higashi-machi, Naha, Okinawa, prefektura Okinawa, Japonsko.
Miyazato začal trénoval s vlastním otcem ve věku 11 let a s Miyagi Chojunem začal trénovat ve věku 13 let. Miyazatův otec byl studentem Kanrya Higaonny, který byl učitelem Miyagi Chojuna, takže Miyagi přijal mladého Miyazata jako svého studenta. Kromě přerušeného období kvůli světové válce se Miyazato učil od Miyagi nepřetržitě až do smrti Miyagiho v roce 1953. Kromě tréninku karate vystudoval i judo se Shoko Itokazu. Miyazato Sensei nastoupil k policejnímu oddělení Ryukyu na doporučení Miyagi v roce 1946. Působil tam jako instruktor tělesné výchovy na policejní akademii a pravidelně navštěvoval Miyagiho (tehdejší instruktor na akademii)a vyučoval tam karate a judo. Po smrti Miyagiho v roce 1953 byl jmenován, aby vyučoval karate, judo a sebeobranné techniky na akademii a současně vyučoval v dojo svého učitele Miyagi Senseie.

V roce 1957 si Miyazato otevřel vlastní dojo v Asato, Naha a nazval jej Jundokan. Budova měla tři úrovně, přičemž Miyazatův byt se nacházel na nejvyšší úrovni budovy.
V roce 1972 odešel od policie a zbytek života zasvětil výuce karate.
Na počátku 1970 let působil jako viceprezident Okinawské judo federace a též byl prezident Karate-do Federace prefektury Okinawa.
Dne 20 března 1988 mu Okinawa Goju-ryu Karate-do Kyokai ( OGKK) udělila 10 dan, , prezidentem OGKK byl pak až do své smrti (1969-1999).
Kromě 10 danu v karate měl Miyazato udělen i 7 dan v Judu Kodokan a též byl prezidentem Okinawské judo federace.
Miyazato Sensei získal několik ocenění za svůj přínos pro bojová umění.
V roce 1984 obdržel Miyazato oficiální ocenění od Kodokanu. V roce 1994 mu bylo uděleno ocenění Nihon Budo Kyogikai a též obdržel oficiální ocenění od Okinawské judo federace. V roce 1998 obdržel oficiální ocenění od japonského ministerstva školství.
Po špatném zdravotním období zemřel Miyazato 11 prosince 1999 v nemocnici v Naha.
Po smrti mu Kodokan udělil hodnost 8 dan v judu.

Mezi významné studenty Miyazato Sensei patří např.: Koshin Iha, Shimabukuro Kenei, Riyosei Arakai, Shinzo Chinen, Teruo Chinen, Ganaha Hiroshi, Yoshio Hichiya, Morio Higaonna, Kichi Nakamoto, Anyu Shinjo, Shinichi Iribe, Masanari Kikugawa, Seikichi Kinjo, Mike Mancuso, Tetsu Gima, Tsunamayu, Kazuya Higa, Hisao Sunagawa, Richard Barrett, Mike Clarke, Chuck Merriman, Nanko Minei, Keikichi Nakasone, Kenei Shiabuku, Masaji Taira, Koei Teruya, Tetsunosuke Yasuda, Ryoichi Onaga a další.

Syn Eichi Miyazata - Yoshihiro Miyazato má nyní na starosti jeho původní dojo – Jundokan Sho Hombu dojo.

Rozhovor s mistrem Eiichi Miyazato
(dojo Jundokan 1997)

Miyazato Sensei se svým učitelem Miyagim Chojunem Miyazato Sensei Kongoken Miyazato Sensei Chi ischi Miyazato Sensei + Higaonna Sensei + Chinen Sensei Miyagi Chojun se svými studenty  1950

Naše linie - GOEIKAI 剛 栄 会

Karate J.Hradec Okinawa Goju Ryu Dojo Goeikai CZ

je pobočkou Okinawa Gojuryu Karate-do Goeikai Shimabukuro Dojo So Hombu, která se snaží zachovat a propagovat tradiční bojová umění Okinawy ve světě. Goju-Ryu Goeikai vede Kenei Shimabukuro Hanshi a Hiroshi Ganaha Hanshi, oba jsou starší studenti zesnulého Eiichi Miyazato senseie. Českou pobočku vede Jaroslav Valenta Sensei a Milan Sedlák Sensei na základě certifikátu uděleným So Hombu Goeikai dne 1. dubna 2022. Jaroslav Valenta Sensei byl určen jako Shibu – Cho (vedoucí pobočky). Goeikai CZ chce svojí činností uchovat a vyučovat tradiční okinawské Goju ryu v tradici zesnulého Eiichi Miyazato senseie. Bude se toho snažit dosáhnout zejména čistým cvičením bez politiky, intrik a dalších rušivých vlivů. Chce podporovat ducha sounáležitosti a porozumění a vítá všechny stejně smýšlející cvičící jedince bez ohledu na rasu, pohlaví, etnický původ, náboženství, národnostní původ nebo fyzický handicap.

Okinawa Gojuryu Karate-do Goeikai - učitelé

Meiyo-Kaicho

Kenei Shimabukuro Hanshi (nar. 1942) začal studovat Okinawa Gojuryu Karate-do v roce 1958 pod vedením Seiko Higa Senseie. Po smrti Higa Senseie začal trénovat v Jundokan Dojo pod Eiichi Miyazato Sensei. Shimabukuro Sensei byl starším členem Jundokanu a pokračoval tam ve výuce i po otevření vlastního dojo Shimabukuro Karate Dojo v Najo City na Okinawě. Shimabukuro Sensei je zakladatelem a předsedou Okinawa Goju ryu Karate-do Goeikai a je držitelem hodnosti Hanshi 10. Dan.

Hlavní technický instruktor

Hiroshi Ganaha Sensei (nar. 1957) začal svůj trénink v Jundokan Dojo pod Eiichi Miyazato Sensei v roce 1975. Byl starším členem a instruktorem v Jundokanu, než odešel, aby se stal místopředsedou a hlavním technickým instruktorem Shimabukura Karate Dojo a Okinawa Gojuryu Karate-do Goeikai. Je držitelem hodnosti Hanshi 9. Dan.