Go Shin Jutsu

Goshinjutsu je japonský překlad českého výrazu "sebeobrana" a v našem dojo se při pravidelných klubových trénincích karatedo pod tímto názvem vyučuje umění sebeobrany s využitím nejúčinnějších sebeobranných technik z několika bojových umění Japonska a Okinawy. Vyučuje se tak, aby cvičící získal technické, fyzické, taktické a mentální schopnosti k tomu aby uspěl při napadení. Kromě fyzického a technického tréninku se vyučuje i mentální trénink s cílem uklidnění mysli a též schopnosti správného a sebevědomého rozhodnutí v krizových situacích. Za tímto cílem jsou vyučovány různá dechová a relaxační cvičení vycházející z tradičních Budo - zejména z okinawského goju ryu karate dó, ale i z dalších východních umění. V našem dojo vedou lekce Goshinjutsu dlouholetí zkušení lektoři sebeobrany, z nich někteří mají bohaté zkušenosti z výcviku sebeobrany pro různé složky státní správy, včetně Policie ČR, Městské Policie a dalších.

V minulosti naše dojo pořádalo i různé výukové semináře zaměřené na sebeobranu za účasti pozvaných lektorů - nositelů mistrovských stupňů z Aikida a Juda (Jiu Jitsu). Tato akce byla určena jak pro děti tak i dospělé napříč všemi směry Budo a vyučovalo se tak, aby si všichni účastníci během kruhového tréninku co nejvíce naučili ze tří možných úrovní napadení:

  1. obrana ve stoji za použití tvrdých technik - kryty, kopy, údery apod.
  2. obrana ve stoji za použití měkkých technik - páky, přehozy apod.
  3. obrana v situaci, kdy obránce v průběhu souboje spadne a boj pokračuje na zemi
Podobné akce plánujeme i v budoucnosti. Více k této akci zde: http://www.okinawagojuryudojo.cz/2019_seminar_budo_goshijutsu.html

Každý kdo má o výuku sebeobrany v našem dojo zájem má možnost navštěvovat tréninky dospělých v pondělí od 18 – 19.30 hod.
na 5. ZŠ v J. Hradci, kde se vyučuje karatedo jako sebeobrana.

Goshinjutsu