Fotogalerie

Účast trenérů OGRD na podzimních mezinárodních víkendových akcích

Na začátku listopadu se uskutečnilo v Bruselu víkendové Gasshuku vedené Senseiem Takashi Masuyamou (8 DAN). První tréninky byly již v pátek 1. 11. odpoledne a poslední trénink skončil v neděli 3. 11. v 15.30 hodin. Hlavní náplní tohoto semináře bylo zdokonalení technik postojů v návaznosti na práci těžiště a stabilitu při provádění dalších technik a dále výuka katy Sanchin. Pro černé pásy byl speciální trénink zaměřený na detailní rozbor katy Tensho. Sensei Masuyama každou techniku precizně vysvětloval s pomocí názorných příkladů, ale také dokázal všechny zúčastněné doslova vyburcovat k maximálnímu výkonu. Dokladem toho byl například závěr prvního nedělního tréninku, který měl podobu „nekonečných“ sérií úderů, jichž bylo více než 1700. Celá akce proběhla ve velmi přátelské atmosféře a mezi účastníky zastupovali naše dojo Radka Šímová (2 Dan) a Milan Sedlák (4 Dan).Na konci listopadu proběhlo v Pršticích u Brna víkendové soustředění ČSKGr / WGKF za účasti členů českých a slovenských klubů goju ryu karate dó. Z našeho dojo se akce zúčastnili Jaroslav Valenta 5 Dan a Luděk Svoboda 1 Dan. J. Valenta byl požádán aby tam vedl trénink katy Sesan a její Bunkai, tradiční rozcvičku Jumbi Undo, předvedení Hojo Undo, Kakie a také si tam skvěle zazápasil. Na závěr proběhli mezinárodní zkoušky světové federace World Goju ryu Karate do Federation, kterých se na vyzvání významných českých osobností Goju ryu karate úspěšně zúčastnil i J. Valenta. Celá akce se velice povedla, byly navázány nové přátelské vztahy mezi J. Valentou a českými a slovenskými kluby goju ryu karate a současně utuženy vztahy trvající i několik desítek let.