Tréninkové metody

Historie a původ kata Goju Ryu Karate Do

Historie Kata Goju ryu

sensei_hygaona_kanye.jpg, 14kBCvičení Kata (Quan – čínský výraz) bylo praktikováno a zdokonalováno již před více než 1600 lety v Číně . Kata byly cvičeny převážně za účelem sebeobrany, buddhističtí mniši jej však cvičili také za účelem posilování těla a ducha. Téměř všechny Okinawské Goju kata byly přineseny z Číny na Okinawu Senseiem Kanryo Higaonnou ( Higashionou),který studoval a trénoval po mnoho let pod vedením Senseie Ryu Ryuko v provincii Fukien v Číně. Sensei Higaonna poté po mnoho let vyučoval a vše předal Sensei Chojunu Miyagimu – zakladateli Goju ryu.

Sensei Ryu Ryuko předal Senseii Higashionnovi následující Katy : Sanchin, Saifa, Seiyunchin, Shisochin, Sanseru, Sepai, Kururunfa, Sesan a Suparinpei. Původní tvůrci těchto kata však nejsou známi.

Existují vlivy z buddhismu. Jedna z "biblí" buddhismu "Hannya Schinkyo" popisuje jak se 6 aspektů kon (oko, ucho, nos, jazyk, tělo a duch) dotkne šesti aspektů jin (barva, zvuk, vůně, chuť, dotek a pravda). " Těch 6 aspektů kon utvoří tři světské touhy (dobra, zla a míru) a stane se osmnácti světskými touhami, což je Sepai. Pak se další tři světské touhy (bolest, radost a uvolnění) dotknou šesti aspektů kon, aby vzniklo dalších osmnáct pozemských tužeb, které přispějí k 36tim –což je Sanseru. Těchto 36 tužeb souvisí s minulostí, přítomností a budoucností. Pak se stanou sto osmi, což je Suparinpei.

Okinawský/Čínský
název

český název

Heishu/
Kaishu

Původ

Číslování

Předány od

Gekisai Dai Ichi

zaútočit a zničit 1

Kaishu

Miyagi Chojun

 

Miyagi Chojun

Gekisai Dai Ni

zaútočit a zničit 2

Kaishu

Miyagi Chojun

 

Miyagi Chojun

Sanchin - odvozená ze starší formy zvané Happoren (a nebo její starší formy Paipuren)

3 boje

Heishu

Bílý jeřáb a systém box mnichů

 

Ryu Ryu Ko Sensei - upravená Higashionna

kung fu

Kanryo Senseiom -upravená  Miyagi Chojun Senseiem

Tensho - odvozená z čínské formy zvané Rokkishu

rotující dlaně

Heishu

Miyagi Chojun

6 rukou Šaolínu

Miyagi Chojun

Seiyunchin

stáhnout se a bojovat

Kaishu

Čínský box

 

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higashionna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Saifa

rozbít, udeřit a odtrhnout se

Kaishu

Bílý jeřáb

 

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higashionna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Sanseru

oko tornáda

Kaishu

Čínsky box

36 kroků nebo pohybů rukama

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higashionna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Sesan

hněv krajty

Kaishu

Čínsky box

13 pozic rukou a nebo 56 pohybů

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higashionna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

pokročilá tygří kata

drak, lev, boxerské styly mnichů

Shisochin

pán temnoty 
Boj na 4 strany 
dračí kata

Kaishu

Čínsky box:
jeřáb, tygr a pes 
KungFu

27 pohybů pokračovaní Sanseiru

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higaonna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Sepai

cesta draka

Kaishu

systém box mnichů

18 pozic rukou pokračování Sesan

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higashionna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Kururunfa

setrvat, potom zaútočit a zničit

Kaishu

 

 

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higashionna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Suparinpei 
(Pecchurin)

108 zlých vášní človeka a jeho úsilí přemoci je

Kaishu

Čínsky box:

108 rukou

Ryu Ryu Ko Sensei, Kanryo Higashionna Sensei, Miyagi Chojun Sensei

Sanchin – "3 boje"

chojun_miyagi.jpg, 22kB 3 boje kata Sanchin (nebo její starší forma Paipuren) - jsou mysl, tělo a duch. V slově Goju, "go" znamená tvrdý a "ju" znamená měkký. "Go" se ve velké míře využívá zejména v Sanchin kata. V kata Sanchin najdeme zkombinován mír mysli, těla a ducha ale to jen v případě, že ji praktikujeme správně . Kata Sanchin původně nezahrnovala bojové elementy, dokud nebyla osvojena šaolinský mnichy. Aby se kata Sanchin rozšířila a uplatnila, praktikují se v okinawském Goju Ryu dvě verze cvičení. Originální- původní verze byla přinesena z Číny Senseiem Kanryo Higaonna a je nejdůležitější katou ve stylu Goju ryu karate (z názvem Happoren). Druhou verzi vytvořil a zdokonalil zakladatel Goju ryu Sensei Chojun Miyagi - nejstarší žák Senseie Higaonny a provedl přeměnu původní verze se zavřenými pěstmi. V současnosti se cvičí obě verze.

Známe 4 základní typy dýchání v Sanchin (Ibuki):

  1. Nádech pomalu až do úplného nadechnutí, výdech také pomalu – do úplného vydechnutí.
  2. Nádech rychle, výdech pomalu.
  3. Nádech pomalu až do úplného nadechnutí, výdech rychle.
  4. Nádech rychle, výdech rychle

Sanchin kata Senseie Chojun Miyagiho využívá dýchací metodu číslo 1.-3. která používá pomalý a úplný nádech i výdech. Ibuki Senseie Kanryo Higaonny může být zařazeny do metody 4., kde se má nadechovat rychleji, úplně a vydechovat úplně a ostře.

V katě Sanchin trénujeme a zkoušíme pochopit princip "trojitého uzamčení". V postoji spustíme váhu těla dolů, vytočíme paty směrem ven a pánev posuneme vpřed, abychom postoj "uzamkli". Také se učíme dýchat hluboko do břicha – nádech nosem ,výdech ústy. Pohyb pánve řídí dýchání; což nám umožňuje zcela vydechnout vzduch z plic. Ve zkratce, výsledkem správného praktikování kata Sanchin je zpevnění a zvýšení celkové tělesné síly cvičence. Je to i cesta jak zachovat tělo v rovnováze s psychickou a tělesnou silou. Pokud se kata praktikuje správně, používáním techniky bráničního dýchání podobné Hatha yoze, nemělo by docházet k nadměrnému napětí, spíše by mělo dojít k tzv. masáži vnitřních orgánů a posilování těla. Účelem cvičení kata Sanchin není jen duchovní zlepšování, ale praktikujeme ji s cílem abychom připravili tělo na to, aby vstřebalo –absorbovalo údery bezbolestně a bez újmy (známé jako "železná košile") a posílilo předloktí, aby vstřebaly nárazy ( "železná předloktí -mosty") .

Tensho nebo Rokkishu – "rotující dlaně nebo 6 rukou"

Tensho je relativně nová kata, kterou vytvořil Sensei Chojun Miyagi, jako své mistrovské dílo. Tensho doslovně znamená rotující dlaně, také známé jako Rokkishu z čínského stylu bílého jeřába. Rokkishu se stala základním kamenem Tensho kata. Šestka "Ten" v překladu názvu Tensho se vztahuje na počet směrů, kterými se kata praktikuje ve vztahu k startovací pozici: nahoru, dolů, vlevo, vpravo, dopředu a dozadu.

Ve slově Goju – "ju" znamená měkký, což představuje Tensho kata, "Go" znamená tvrdý a představuje ho kata Sanchin. Goju Ryu kata dělíme na kaishugata (znamená otevřené) a heishugata (znamená zavřeno). Heishugata pro Goju Ryu jsou Sanchin a Tensho.

Tensho je klasifikována jako heishugata což ve smyslu praktikování znamená že se celá kata cvičí v plné tenzi s bojovým dýcháním – nádech nosem , výdech ústy. Kata Tensho je však cvičení vyšší úrovně dýchání a proto se může cvičit i ve vyšší formě dýchání bez tenze s meditačním dýcháním Nogaru, kdy je praktikováno vdechování i vydechování přes nos,podobně jako to je při cvičení jógy nebo meditaci zazen. Hrudník by se při této verzi neměl rozpínat a břicho by během praktikování nemělo být stahováno. Při rotaci dlaní se snažíme provádět dýchání rovině s údery a blokováním (synchronně). Když udeří, maličko se zvedneme a vydechujeme. Když blokujeme, maličko klesneme a vdechujeme. Pokud provádíme tyto pohyby, dosáhneme drobný pulzující efekt v těle.

Když provádíme techniky rotujících dlaní, též rotujeme kolem osy našich orgánů. To nám pomáhá vstřebat energii protivníka a přesunout jeho energii do našich úderů.

Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni - "zaútočit a zničit"

Sensei Chojun Miyagi vytvořil kata Fukyu Ni, kterou si osvojil jako Gekisai Dai Ichi a pokračoval ve zdokonalování Gekisai Dai Ni s vlivem stylu Naha Te. Geki znamená bojovat, útočit nebo tlouci, zatímco Sai znamená rozbít nebo zlomit. Gekisai se překládá jako "zničit", ale kata je obvykle překládána jako "zaútočit a zničit". Název odráží dobu v historii, kdy byly kata vytvořeny, t. j. druhá světová válka, a jejich záměr byl "zaútočit a zničit nepřítele". Původně vyučován horní úder byl mířený vyšší než na výšku hlavy (odrážel výškový rozdíl mezi Okinawčanami a Američany). Ve válečných letech hodně Goju škol změnilo úvodní úder na standardně vrchní a střední údery. Gekisai Dai - Ichi a Gekisai Dai - Ni používají stejné kanji (znak japonské abecedy) pro první 3 znaky názvu. Rozdíl mezi názvy kata je jen ten, že jedna je číslo 1 a druhá číslo 2. Tyto kata byly zdokonaleny před rokem 1940 a jejich poměrná jednoduchost pomohla rozšířit Goju styl na veřejnost.

Saifa – "rozbít, udeřit a odtrhnout se"

Saifa kata používá stejné kanji (znaky japonské abecedy) jako Gekisai kata. Druhá část názvu kata je původně "ha", ale vlivem Okinawy se výslovnost změnila na "fa" - což nám spolu dává Saifa. Znamená to "rozbít, udeřit a odtrhnout se". Vyskytuje se zde několik úderů příchozích zezadu, které dodávají této kata větší agresivitu. Bunkai kata odhaluje techniky sevření, kde jsou ruce doslova vytržené z úchopu soupeře. Čínská historie dokazuje, že Saifa je jedna z nejstarších klasických kata a je vyučována jako první Kaishu kata v hodně Goju školách. V kata Saifa se učíme přinutit soupeře nést naši váhu a používat naše boky k vytvoření síly když potřebujeme narušit soupeřovu rovnováhu. Využíváme výhody soupeřova útoku tím, že si vytvoříme místo a narušíme jeho rovnováhu použitím naší nebo jeho váhy jakož i používáním našich boků.

Seiyunchin - "stáhnout a bojovat"

Existuje mnoho překladů pro tuto kata, ale "stáhnout a bojovat" se zdá být nejvhodnější. Nezahrnuje žádné kopy a většina technik převáděných rukama se provádí v schiko dachi a neko ashi dachi - v nízkém postoji. Pokud se tato kata praktikuje správně, zpevňuje a zvyšuje flexibilitu našich nohou a boků. Seiyunchin se ve většině moderních Goju organizacích vyučuje na úrovni hnědých pásů. Kata Seiyunchin nás učí složit soupeře využitím nízké polohy těla i pohybovat se a útočit z této polohy.Toto je první kata, která se praktikuje se změnami v rytmu a časování. Pomalé silné pohyby jsou střídány s rychlými a explozivními. Provádění správného časování je velmi důležité.

Shisochin – "Pán temnoty (boj do 4 světových stran)"

Shisochin v překladu znamená "boj na 4 strany". Rovněž může reprezentovat 4 aspekty zastoupeny v čínské medicíně dřevo, oheň, kov a voda s člověkem (zastupující Zemi). Shisochin je charakteristická používáním otevřených rukou - technik tygra (klasické čínské techniky jako "zuřivý tygr kráčející lesem"). Shisochin nás učí jak je důležité mít níže položené těžiště než soupeř. V podstatě je toto dosaženo tím, že naše boky jsou nižší než soupeřovy. Kromě zvýšení stability je pro soupeře těžké ovládat nás nebo nás složit na zem. Hluboké postoje a dlouhé bloky nám také mohou pomoci najít soupeře, pokud bychom bojovali ve tmě.

Sanseru – "Oko tornáda - 36 kroků nebo pohybů rukou"

Praktikováním Kata Sanseru zdokonalujeme nízké kopy a dvojité techniky rukou. Původně byla tato kata vyučována v okinawské sekci Kume a učil ji sensei Aragaki předtím, než Kanryo Higashionna vycestoval do Číny. To znamená, že tato kata původně pochází z Okinawy a proto je praktikovaná ve více stylech karate, s mírnými odlišnostmi. Sanseru nás učí být uprostřed a akceptovat útoky ze všech stran. Také nás učí, jak je důležité uvědomění si našeho periferního, rozšířeného vidění tak, abychom mohli předpokládat a odhadnout útok soupeře.

Sepai – "cesta draka (18 kroků nebo pozic rukou)"

Říká se, že tato kata je založena na technikách bílého jeřába, které můžeme vidět v nakloněných postojích, ve stylu údery připomínajícím bičování i v jednotlivých postojích. Sepai je zhotovena z výběru neobvyklých technik rukou, nohou a těla. Učí nás důležitosti kontrolování osy soupeřova těla. Neustále narušujeme jeho rovnováhu ohýbáním jeho těla a přesouváním jeho váhy. To je dosaženo výběrem různých technik, někdy uchopením soupeře kolem pasu, někdy otiskování jeho boků a jindy kontrolou horní části jeho těla a vyvedením z rovnováhy.

Sesan – „ hněv krajty“ 13 kroků nebo pozic rukou

Sesan reprezentuje číslo 13. V Číně číslo 13 představuje hodně štěstí a celkovou prosperitu. Cvičí ji hodně okinawských směrů. Považuje se za jednu z nejstarších kat na Okinawě a zdůrazňuje důležitost krokování ,úderů a kopů.Obsahuje 8 defenzivních a 5 ofenzivních technik vykonávaných v různých směrech. Sesan začíná jako Sanchin a obsahuje techniky ,které narušují postavení soupeřovy osy, několik nízkých kopů a jak použít naše ruce k úchopům a ovládání rukou soupeře . Uchopením s rukama od sebe a následným hadovitým pohybem do uspořádané posice můžeme dosáhnout úchopu silného jako „krajta“. Tato kata má také mnoho explozivních změn v rytmu a v jednotlivých krocích.

Kururunfa – "setrvat, potom rychle zaútočit a zničit"

Kururunfa byla předána senseiem Ryu Ryuko Sensei Higashionnovi, ale původní tvůrce této kata není znám. Zahrnuje široký výběr technik otevřenými rukama a technik koordinace rukou / boků. Jako Sesan, i Kururunfa má měkké pohyby následované tvrdými. V Kururunfe je rozdíl mezi tvrdými a měkkými technikami ještě výraznější s pomalými protáhlými pohyby následovanými pauzou s výbušnými technikami, co se opakuje znovu a znovu. Zahrnuje mnoho úchopů, "medvědích objetí", škrcení a "úchytů hlavy".

Suparinpei nebo Pechurin – "108 pozic rukou nebo 108 špatných vášní člověka a jeho úsilí přemoci je"

Podle původní tradice byly 3 úrovně Suparinpei - Jo (vysoká), Chu (střední), Ge (nízká). Suparinpei, která se cvičí nyní je Jo. Suparinpei Chu a Ge se praktikovali v minulosti. V současnosti již nejsou známy. Kata reprezentuje číslo 108 a má speciální význam v buddhismu. Věří se, že člověk má 108 špatných vášní, a tak v buddhistických chrámech 31. prosince o půlnoci zvonívá zvon 108krát, aby zahnal toto zlo. Suparinpei je nejdelší kata Goju Ryu Karate Do. Využívá velké množství technik, včetně ovládání dýchání a obsahuje největší množství aplikací a největší hloubku významu která je předávána z učitele na žáka.

Překlad je upraven z anglického originálu