Tréninkové metody

Kumite

V Karate J. Hradec Okinawa Goju ryu Dojo se trénují zejména tradiční formy zápasu , které se praktikují v organizacích okinawského Goju ryu. Pouze děti a mládež praktikují i moderní zápasy Jiyu Kumite dle soutěžních pravidel.

Základní formy Kumite :

Tan Ren Kumite
San Dan Gi (San Dan Uke Harai)
Kakie, Kakie kumite
Ude Tan Ren, Kote Kitae

Yakusoku Kumite
Kihon ippon kumite
Yakusoku kumite

Bunkai Kumite
Gekisai Dai Ichi Renzoku bunkai kumite
Gekisai Dai Ni Renzoku bunkai kumite
Kihon bunkai kumite jednotlivých kat.

Jiyu Kumite
Jiyu Kakie kumite
Iri Kumi - pouze dospělí
Jiyu kumite - sportovní zápas

Tan Ren Kumite

San Dan Gi je typické základní cvičení okinawského karate. Cvičí se tak, že se provede celá akce dvakrát vpřed a dvakrát vzad. Obránce i útočník zahajují své cvičení z postoje Sanchin Dachi, nebo Heiko dachi.

Kakie (tlačící ruce) je cvičení rozvíjející kromě jiného i schopnost boje na krátkou vzdálenost. Cvičí se většinou v postoji Sanchin Dachi a cvičení je prováděno silně s důrazem na těžiště, rovnováhu za pomoci správného dýchání. Při vyšší formě - Kakie kumite se pak provádějí bojové techniky na krátkou vzdálenost – bojuje se koleny, lokty, krátkými údery a kopy, používají se také páky, podmety, přehozy, škrcení, úchopy apod, včetné různých kombinací technik z Kihon Bunkai Kata.

Ude Tan Ren je otužovací cvičení, které, slouží k tomu, aby si cvičící vypracovali kvalitní techniku krytů a otužilost předloktí - gaiwan a naiwan. Bloky se cvičí v postoji Sanchin dachi, nebo Heiko Dachi formou Kihon (na místě) v tomto pořadí – chudan yoko uke, chudan uchi uke, gedan harai uke a gedan uchi barai uke. Každý kryt se provádí oběma rukama velmi silně, v pevném postoji. Cvičení Ude Tan Ren má mnoho forem . Patří sem i různé formy otužovacího cvičení Kote Kitae apod.

Yakusoku Kumite

Kihon ippon kumite je základní forma Yakusoku kumite a pro svůj zásadní technicko-taktický význam boje v Goju-Ryu. Obránce i útočník zahajují své cvičení v určeném postoji, přičemž obránce využívá k obraně základní techniky a úhyby tělem a útočník standartní formy útoku úderem či kopem. Útok i obrana jsou pevně stanoveny a cvičení probíhá na krátkou, střední i dlouhou vzdálenost.
Kromě této základní formy se cvičí i další formy Yakusoku Kumite –ippon, nihon a sanbon kumite, kde je určen jak útok, tak i obrana.

Bunkai Kumite

Gekisai Dai Ichi a Ni Renzoku bunkai kumite je speciální cvičení, charakteristické pro okinawské směry Goju ryu.Techniky kopírují průběh Kat Gekisai Dai Ichi a Ni a cvičení probíhá s maximálním bojovým nasazením. Cílem tohoto cvičení je pochopení kat Gekisai a rozvinutí bojového ducha a Zanschin.

Kihon Bunkai kumite jednotlivých kat jsou v Karate J.Hradec OGRD přesně určeny a při jejich cvičení se musí předvést s velkým bojovým nasazením a s důrazem na přesnost zásahu na určené vitální body (Kyusho). Cílem tohoto cvičení je pochopení sebeobranného významu technik a sekvencí v jednotlivých Katách.

Další formou Bunkai je Oyo Bunkai, kde již cvičící trénuje formy Bunkai dle své úvahy. Toto cvičení pak vyjadřuje názor cvičícího na sebeobranné řešení situace dle Katy.

Jiyu Kumite

Kakie Jiyu Kumite je vyšší forma Kakie. Je to volný, korektní boj - bez silných zásahů na Kyusho. Bojové techniky nejsou předem domluveny – souboj probíhá spontánně v bojové atmosféře a může pokračovat i na zemi.

Iri Kumi je forma volného boje, praktikovaná zejména v okinawských směrech goju ryu. Při tomto druhu boje je možné použít jakoukoliv techniku okinawského karate – včetně boje na zemi.Při zápase se používají všechny obvyklé ochranné pomůcky, pouze chrániče na ruce musí být uzpůsobeny tak, aby se s nimi mohli provádět úchopy. V Karate J. Hradec Okinawa Goju ryu Dojo se provádi Iri Kumi Ju (s kontrolovaným kontaktem). Existuje však též plnokontaktní forma – Iri Kumi Go. Při Iri Kumi se oba partneři přemísťují pružně a přirozeně v Shizentai. Vzdálenost mezi zápasícími je různá, neboť při Iri Kumi se zápasí jak na dlouhou, střední i krátkou vzdálenost–bez omezení.

Děti a mládež praktikují sportovní formu zápasu Jiyu Kumite dle aktuálních sportovních pravidel ve sportovních organizacích WKF, WGKFF a dalších. Při zápase se používají všechny povinné ochranné pomůcky a zápas probíhá bezkontaktně a korektně.

Všechny formy Kumite se cvičí v úplném karate–gi. Vyjímku mohou tvořit zápasy v kategorii Tan Ren Kumite, kde cvičení probíhá bez horního dílu karate-gi a bez obi.

Kihon Ippon Kumite

 • semete: migi jodan oi zuki v ZD
  ukete: migi jodan age uke z HD do ZD s úhybem do strany + hidari chudan gyaku zuki, stáhnout se do bezpečné vzdálenosti.
 • semete: migi chudan oi zuki v ZD
  ukete: migi chudan yoko uke z HD do ZD s úhybem do strany + hidari jodan gyaku zuki, stáhnout se do bezpečné vzdálenosti.
 • semete: migi gedan oi zuki v ZD
  ukete: migi gedan harai uke z HD do ZD s úhybem do strany + hidari jodan gyaku zuki, stáhnout se do bezpečné vzdálenosti.
 • semete: migi chudan mae geri v HZD
  ukete: hidari gedan harai uke v HZD + migi chudan gyaku zuki, stáhnout se do bezpečné vzdálenosti.
 • semete: migi jodan mawashi geri v HZD
  ukete : hidari yoko kosa uke (yoko juji uke) v HZD + migi jodan yoko shuto uchi + migi chudan mae hiza geri ( hiza ate), odhodit s morote shotei oshi.
 • semete: migi chudan yoko geri ( sokuto geri) v HZD
  ukete: hidari chudan uchi uke v HZD + migi chudan gyaku zuki + strhnout na zem.

vysvětlivky:

 • semete - útočník
 • ukete - obránce
 • migi - pravý
 • hidari - levý
 • HD - Heiko Dachi
 • HZD -Han Zenkutsu Dachi
 • ZD - Zenkutsu Dachi